Memoriał im. Piotra Jeża


Organizatorzy: 

Sponsorzy: 

Miejsce zawodów: 

Nowy Sącz

Adres: 

Termin zawodów: 

17-18.08.2019r.

Zgłoszenia na zawody: 

24.06.19 - 14.08.19r. włącznie.

Startujące klasy: 

E-10 TC Spec 17.5T, E-10 TC Kadet, IC-8, IC-10, E-10 Formuła

Opłata organizacyjna: 

Obsada sędziowska: 

Urządzenie liczące: 

Obowiązujące przepisy: 

Zakwaterowanie: 

Uwagi: 

REJESTRACJA NA ZAWODY