30/08/2016

by Tadeusz Bernady

25/07/2016

UWAGA

Planowane są zmiany w przepisach klas elektrycznych od sezonu halowego 2016/2017
Proszę o zapoznanie się z propozycjami i przesłać ewentualne swoje uwagi wraz z uzasadnieniem do mnie i kol. Janka Matukina

Przepisy techniczne klas elektrycznych

Pod poniższym linkiem znajdują się przepisy klas IC-5 Buggy Pertol

Przepisy techniczne klas IC-5 Buggy

by Tadeusz Bernady

Subskrybuj zawartość