Przewodniczący Sekcji

Pełniący Obowiązki Tadeusz Bernady


Członkowie

Andrzej Trella - odpowiedzialny za kontakty z EFRA,
Krzysztof Skrzypiec,
Dominik Wąsikowski,
Jerzy Oleńczak,
Jacek Żurek,


Przewodniczący Kolegium Sędziów

Jan Matukin
by admin